Ministar Bajrović u posjeti JP Elektroprivreda BiH: Predstavljeni rezultati poslovanja i planovi za budući period

U JP Elektroprivreda BiH, 27. aprila 2015. godine, održan je prvi radni sastanak mr. Reufa Bajrovića, ministra energije, rudarstva i industrije u Vladi FBiH, dr. Envera Agića, predsjednika i članova Nadzornog odbora, dr.Elvedina Grabovice, generalnog direktora i članova Uprave JP Elektroprivreda BiH, te predstavnika SEER –a BiH. Tokom sastanka ministar Bajrović je informisan o ostvarenim rezultatima u proteklom periodu, aktuelnim aktivnostima i planovima za naredni period, posebno u vezi sa realizacijom razvojno investicionog ciklusa i procesom restrukturiranja kompanije.

 

U mandatu aktuelne Uprave zabilježen je trend rasta prihoda i dobiti  kompanije. Rekordan prihod ostvaren je u 2013. godini u iznosu 1,008 milijardi KM. U istoj godini ostvarena je dobit 37 miliona KM.

Elektroprivreda BiH je 2011., 2013. i 2014. godine, ostvarila  rekordne proizvodnje električne energije od postojanja u sadašnjem obliku.

U periodu od 2011. do 2014.godine, ostvarena je visoka likvidnost i niska zaduženost kompanije prvenstveno kod  međunarodnih finansijskih  institucija, ali i rast dadžbina po svim nivoima.

Resorni ministar je upoznat sa predstojećim investicionom ciklusom Elektroprivrede BiH i prioritetnim projektima - zamjenski  Blok 7 TE ¨Tuzla¨, HE ¨Vranduk¨ i VE ¨Podveležje¨. Pripreme za početak gradnje Bloka 7 TE ¨Tuzla¨ su u završnoj fazi i očekuje se odobravanje kredita China EXIM banke, dok se evaluacija ponuda za HE ¨Vranduk¨ privodi kraju.

Razgovarano je i o novim tržišnim uslovima, nastalim liberalizacijom tržišta električne energije i u tom kontekstu formiranju Operatora distributivnog sistema.

Kada su u pitanju rudnici Koncerna EPBiH, u 2011. i 2012. godine ostvaren je prosječan otkup uglja u količini šest miliona tona godišnje. U rudnike Koncerna u procesu dokapitalizacije će po Odlukama i izmjenama Odluka o dokapitalizaciji iz 2010., 2011.,2013., i 2014. godine, ukupno biti investirano 216.100.000,00 KM. 

Do kraja decembra 2014. godine, potpisani su ugovori u vrijednosti 157.682.837,75 KM, od čega je realizovano 128.690.602,24 KM.

Tokom sastanka ministar je informisan  i o rezultatima rada u oblasti pravnih poslova i ljudskih resursa uz akcentiranje podataka da je Elektroprivreda BiH zaključno sa 31.12.2014. godine, vodila 30.860 sudskih sporova čija je vrijednost viša od 128 miliona KM. 

Sarajevo, 27.04.2015