Zakazana 35. Skupština EPBiH

Trideset i peta Skupština JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo biće održana 25. juna 2015. godine, u Poslovno – tehničkoj zgradi EPBiH u Sarajevu, s početkom u 10,00 sati.

 Na dnevnom redu  Tridest i pete  Skupštine EPBiH  je usvajanje Izvještaja o  poslovanju  JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za 2014. poslovnu godinu, koji uključuje finansijske izvještaje, izvještaje  vanjskog revizora i Odbora za reviziju o reviziji finansijskih izvještaja, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Izvještaj o radu Odbora za reviziju.
 

 

 

Skupština će razmatrati  donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2014. godinu i Odluke o realokaciji planiranih sredstava za dokapitalizaciju rudnika od strane EPBiH za 2015. godinu u okviru Plana poslovanja EPBiH za period 2015. - 2017. godina.

Na dnevnom redu  Trideset i pete Skupštine EPBiH je i usvajanje odluka o izmjenama i dopunama odluka o dokapitalizaciji ulaganjem u zavisna društva rudnike  ¨Zenica¨, ¨Kreka¨,¨Kakanj¨, ¨Đurđevik¨,¨Breza¨, ¨Abid Lolić¨ i ¨Gračanica¨.

Detaljnije informacije o sazivanju Trideset i pete Skupštine Društva dostupne su na web stranici JP Elektroprivreda BiH
www.elektroprivreda.ba/stranica/obavjestenja-investitorima