EPBiH na Sajmu Energa 2015.

Dr. Elvedin Grabovica, generalni direktor i članovi Uprave EPBiH prisustvovali su svečanom otvaranju Međunarodnog sajma energije industrije i rudarstva – Energa 2015. koji se od 9. do 12. juna 2015. godine održava u Tuzli.

Prilikom otvaranja Sajma istaknuto je da je Tuzlanski kanton kao centar energetike i rudarstva, s razlogom peti put mjesto okupljanja renomiranih firmi iz oblasti energetike i rudarstva.
EPBiH kao lider u proizvodnji i distribuciji električne energije i ove godine učestvuje na Međunarodnom sajmu Energa.
Osim sajamskog dijela, u okviru Energe 2015. upriličeni su i paneli o aktuelnim pitanjma iz elektroenergetskog sektora.
O dugoročnom planu Elektroprivrede BiH u kontekstu EU politike za Energetski sektor, govorio je Emir Aganović, pomoćnik generalnog direktora za razvoj. 
 Prvog dana održani su i paneli Politike obnovljivih izvora energije u BiH, Principi energijskog governansa, Niskokarbonska strategija BiH, Izazovi budućeg djelovanja Elektroprivrede HZHB u skladu s energijskom politikom EU, Mapa djelovanja za uklanjanje barijera u procesu izgradnje obnovljivih izvora energije i Uticaj reverzibilnih elektrana u energetskom sistemu.
Narednog dana biće govora o sistemima za mjerenje kvaliteta uglja i njihovom korištenju na kopovima elektrana, osnovnim karakteristikama i primjenama profila od fiberglasa, rješenju za pouzdano napajanje data centara i IT opreme, dok će treći dan Sajma biti organizovan okrugli sto o rudarsko energetskim i okolišnim projektima gdje će između ostalog biti riječi o razvoju podzemne eksploatacije u ZD RU ¨Kreka¨ sa idejnim rješenjima otvaranja, razrade i eksploatacije padinskog sloja rudnika ¨Mramor¨, iskustvima sa investicijama u rudnicima, te evaluacijama ležišta krečnjaka za potrebe procesa odsumporavanja u novim blokovima TE ¨Tuzla¨.
Organizator Sajma ENERGA 2015 na kojem učestvuje više od  120 izlagača iz 11 zemalja, je Tuzlanski sajam, a pokrovitelji  Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Ministarstvo energije, rudarstva i industrije FBiH.
Na Sajmu se prvi put pojavljuju  i izlagači van evropskog kontinenta.
Otvaranju su prisustvovali predstavnici Tuzlanskog kantona i općinskih vlasti.

Tuzla, 09.06.2015.