Zakazana 36. Skupština JP EPBiH

Trideset i šesta Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo biće održana 26.08.2015. godine, u Sarajevu, u prostorijama Poslovno- tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH, ulica Vilsonovo šetalište broj 15, s početkom u 10,00 sati.

Na dnevnom redu Skupštine je donošenje Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora, radi isteka perioda na koji su imenovani, donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora i donošenje Odluke o odobravanju prijedloga Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Hotela ELBiH d.d. Makarska.

Detaljnije informacije o sazivanju Trideset i šeste Skupštine Društva dostupne su na web stranici JP Elektroprivreda BiH www.elektroprivreda.ba/stranica/obavjestenja