Za sponzorisanje vrhunskog sporta u BiH u 2015. godini 590 hiljada KM

Dr. Elvedin Grabovica, generalni direktor JP Elektroprivreda BiH i Edib Bašić, v.d. izvršni direktor za ekonomske poslove, potpisali su ugovore o sponzorstvu sa predstavnicima bh. sportskih saveza – Elvedinom Begićem, predsjednikom i Jasminom Bakovićem, generalnim sekretarom Nogometnog/fudbalskog saveza BiH, Miralemom Zubovićem, predsjednikom Saveza sjedeće odbojke BiH, Smajom Karačićem, generalnim sekretarom i Mirzom Muzurovićem, direktorom Rukometnog saveza BiH te Harunom Mahmutovićem, generalnim sekretarom Košarkaškog saveza BiH.

 JP Elektroprivreda BiH je u 2015. godini s ciljem poticanja  i promocije vrhunskog sporta u BiH, za sponzorisanje Nogometnog/fudbalskog saveza BiH, Rukometnog saveza BiH, Košarkaškog saveza BiH i  Saveza sjedeće odbojke BiH,  izdvojila ukupno 570 hiljada KM, od čega Nogometnom/fudbalskom saveza BiH 340.000 KM, Košarkaškom savezu 110.000 KM, Rukometnom savezu BiH 60.000 KM i Savezu sjedeće odbojke BiH 60.000 KM.

Imajući u vidu dosadašnje uspjehe nogometne, košarkaške, rukometne i reprezentacije u sjedećoj odbojci,  JP Elektroprivreda BiH od 2013. godine, izdvaja  novčana sredstava kako bi se vrhunskim sportistima olakšalo finansiranje nastupa na državnim i međunarodnim takmičenjima,  i omogućila organizovanja  takmičenja kojim se promoviše država BiH.

JP Elektroprivreda BiH je u 2015. godini potpisala i Ugovor o sponzorstvu sa Udruženjem za sport i reakreaciju mladih, vrijedan 20.000 KM, s ciljem podrške manifestaciji Sportske igre mladih BiH 2015. koja kroz sport među populacijom osnovaca i srednjoškolaca promoviše način života čiji su temelji razumijevanje, prijateljstvo, solidarnost i fair-play.