Imenovani v.d. članovi Uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo

Nadzorni odbor Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, na sjednici održanoj 31.08.2015. godine u Sarajevu, donio je Odluku o prestanku funkcije generalnog direktora – člana Uprave Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, radi isteka perioda na koji je imenovan i odluke o prestanku funkcija izvršnih direktora - članova Uprave Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, radi isteka perioda na koji su imenovani.

 Odlukama su dužnosti razriješeni:
- Dr. Elvedin Grabovica, generalni direktor,
- Senad Sarajlić, izvršni direktor za proizvodnju, 
- Admir Andelija, izvršni direktor za distribuciju,
- Mr. Mirsad Šabanović, izvršni direktor za snabdijevanje i trgovinu, 
- Edib Bašića, v.d izvršni direktor za ekonomske poslove,
- Mensura Zuka izvršna direktorica za pravne i kadrovske poslove,
- Mr.Amil Kamenica, izvršni direktor za kapitalne investicije. 
 
Odlukom Nadzornog odbora Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, za vršioca dužnosti generalnog direktora - člana Uprave  Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, imenovan je Bajazit Jašarević.

Imenovanje se vrši na period do 6 (šest) mjeseci, odnosno do okončanja konkursne procedure.

Za vršioce dužnosti  izvršnih direktora - članova Uprave  Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, odlukama Nadzornog odbora Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, imenovani su:

- Dr.Nevad Ikanović,     v.d. izvršni direktor za proizvodnju,
- Admir Andelija            v.d. izvršni direktor za distribuciju,
- Mr.Samir Selimović,   v.d.izvršni direktor za snabdijevanje i trgovinu,
- Muhamed Ražanica,    v.d. izvršni direktor za ekonomske poslove,
- Mensura Zuka,             v.d. izvršna direktorica za pravne i kadrovske poslove
- Mr.Besim Imamović,   v.d. izvršni direktor za kapitalne investicije.

Imenovanje se vrši na period do 6 (šest) mjeseci, odnosno do okončanja konkursne procedure.

Odluke stupaju na snagu danom donošenja.