Zakazana 37. Skupština JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo

Trideset i sedma Skupština Javnog preduzeća Elektroprivrede Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo biće održana 29.12.2015. godine u Sarajevu, u prostorijama Poslovno - tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište 15, s početkom u 10,00 sati.

Na dnevnom redu Skupštine je donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala, radi isteka perioda na koji su imenovani i donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala.
Skupština će razmatrati i donošenje Odluke o realokaciji planiranih sredstava za ulaganja tokom 2015. i 2016. godine u okviru Plana poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za period 2015 - 2017. godina, te donošenje Plana poslovanja JP Elektroprivreda BiH za period 2016 - 2018. godina.
Na dnevnom redu Skupštine je  i donošenje odluka o dokapitalizaciji u JP Elektroprivreda BiH ulaganjem u zavisna društva rudnike „Zenica“ i  „Kreka“.
Detaljnije informacije o sazivanju Trideset i sedme  Skupštine JP Elektroprivreda BiH  dostupne su na web stranici www.elektroprivreda.ba/stranica/obavjestenja

Sarajevo, 07.12.2015.