Daljinsko grijanje za općinu Živinice

Bajazit Jašarević, v.d. generalni direktor JP Elektroprivreda BiH i Asim Aljić, načelnik Općine Živinice potpisali su Sporazum o namjerama za realizaciju Projekta daljinskog grijanja općine Živinice iz Termoelektrane ¨Tuzla¨. Potpisivanjem Sporazuma JP Elektroprivreda BiH izražava namjeru i spremnost da iz termoenergetskih kapaciteta u TE ¨Tuzla¨ obezbijedi toplinsku snagu od 70 MWt za daljinsko grijanje općine Živinice.

 

Projekat toplifikacije općine Živinice iz  TE ¨Tuzla¨  se realizuje u skladu sa strateškim opredjeljenjem  EPBiH za proširenje kogeneracije u TE ¨Tuzla¨  i TE  ¨Kakanj¨, kao čiste i efikasne tehnologije za proizvodnju električne i toplinske energije, koja ujedno poboljšava ekonomičnost rada TE, doprinosi smanjenju negativnog uticaja na okolinu, poboljšava fleksibilnosti proizvodnje i konkurentnosti proizvedene energije iz TE.

 

 Benefiti Projekta su prosječno godišnje smanjenje emisije CO2 od 49.000 t/god, smanjenje emisije SO2 od 1.000 t/god, smanjenje emisije NOx od 158 t/god, te redukcija emisije čvrstih čestica od 2.252 t/god, zatim povećanje proizvodnje u TE ¨Tuzla¨ na ekonomski i okolinski opravdan način, doprinos poslovanju rudnika u Tuzlanskom kantonu u smislu obezbjeđenja sigurnog dodatnog plasmana uglja iz tih rudnika za TE ¨Tuzla¨, pozitivni  socio-ekonomski efekti za širu društvenu zajednicu općine Živinice i Tuzlanskog kantona kroz sigurno rješenje grijanja za građane Živinica, angažovanje domaćih privrednih subjekata kod implementacije projekta, razvoj općine, te smanjenje zagađenja.

Projekat bi trebao biti realizovan do sezone grijanja 2018./2019. godina.

Realizacija Projekta je i na liniji ispunjenja uslova iz Ugovora o Energetskoj Zajednici, prema kojem BiH ima obavezu implementacije direktiva i smjernica koje se između ostalog odnose i na primjenu efikasne kogeneracije.

Živinice, 09.12.2015.