Potpisan Ugovor o isporuci električne energije za potrebe javne rasvjete u KS

U prostorijama Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo 24. februara 2016. godine, potpisan je 5, 1 milion KM vrijedan ugovor o isporuci električne energije za potrebe javne rasvjete u Kantonu Sarajevo u 2016. godini.

 Ugovor su u ime JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo potpisali Bajazit Jašarević, v.d. generalni direktor, Džemo Borovina v.d. izvršni direktor za snabdijevanje i trgovinu i Sead Hasanspahić, ministar komunalne privrede i infrastrukture u Vladi Kantona Sarajevo.

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo je izabrana za  snabdjevača električnom  energijom  za javnu rasvjetu u Kantonu Sarajevo, nakon što je Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture KS  okončalo zakonsku proceduru izbora najpovoljnijeg ponuđača električne energije na otvorenom tržištu električne energije putem međunarodnog javnog poziva,  a u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH te poštivanjem odredbi Zakona o električnoj energiji i Opštih uslova za isporuku električne energije.

Ugovor je potpisan na godinu.

Na području Kantona Sarajevo u funkciji je oko 40.000 stubova javne rasvjete.