Održana Trideset i osma (vanredna) Skupština EPBiH

Predstavnici dioničara na 38. (vanrednoj) Skupštini JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo usvojili su Statut Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d-Sarajevo. Statut JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo je usklađen sa novim Zakonom o privrednim društvima Federacije BiH, koji se u FBiH primijenjuje od 22. decembra 2015. godine.

 Donesena je i odluka o razriješenju dužnosti Tarika Karića člana Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo  imenovanog ispred privatnog kapitala, radi gubitka povjerenja dioničara kao i  Odluka  o  izboru i imenovanju Hasena Mašovića  za člana Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo ispred privatnog kapitala .

S ciljem nastavka i okončanja investicionih ulaganja  iz procesa dokapitalizacije 2010.-2015. godina, Skupština JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo je donijela odluke o izmjenama i dopunama odluka o dokapitalizaciji ulaganjem u zavisna društva rudnike uglja -¨Kreka¨, ¨Đurđevik¨, ¨Abid Lolić¨ i ¨Breza¨.

Na 38. Skupštini Društva usvojene su odluke o novim dokapitalizacijama ulaganjem u zavisna društva rudnike uglja - ¨Kreka¨, ¨Kakanj¨, ¨Abid Lolić, ¨Breza¨ i ¨Đurđevik¨. Navedene odluke se temelje na  elaboratima o tehničko-ekonomskoj opravdanosti investicionih ulaganja.

Sarajevo, 29.03.2016.