Profesor Mladen Kezunović održao stručno predavanje „Pametne Mreže“

Dr. Mladen Kezunović, profesor na Texas A&M University održao je stručno predavanje o temi „Pametne mreže“, namjenjeno za inženjere iz Sektora za distribuciju, Sektora za IKT, Sektora za strateški razvoj i distributivnih podružnica JP Elektroprivreda BiH

Profesor Kezunović je prezentirao iskustva primjene sinkrofazorskih tehnologija - novih koncepata u vođenju prenosnih i distributivnih sistema na primjeru elektroenergetskog sistema Sjedinjenih Američkih Država. Govorio je o prednostima korištenja sinkrofazorskih tehnologija sa stanovišta nadzora, zaštite i upravljanja u realnom vremenu u odnosu na druge klasične načine vođenja sistema.


Dr. Mladen Kezunović je diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu 1974.godine. Profesor je na Univerzitetu „Texas A&M University„ od 1986. godine. Obnašao je mnoge  vodeće pozicije na Univerzitetu: direktor Smart Grid Centra, direktor Site Centra , NSF Power Systema -  Inženjersko Istraživačkog Centra (PSerc),  direktor  Power Systems Control i  Protection Lab. Radio je za Westinghouse Electric kao sistemski inženjer na razvoju prve potpuno digitalne trafostanice između 1979 – 1980. godine i za Energoinvest Sarajevo kao vođa projekta automatizacije trafostanica 1980-1986.godine. Proveo je 9 mjeseci kao konsultant za EdF's Research Centre u Francuskoj 1999/2000.godine i kao gostojući profesor na Univerzitetu u Hong Kongu 2009. godine. Imenovan je i za predavača na Texas A&M Univerzitetu u Kataru 2015/2016. i posebnim gostujućim istraživačem u Brazilu 2015/2016.godine.
Dr. Kezunović je bio glavni istraživač u više od 100 naučno istraživačkih projekata, objavio više od 500 radova i imao preko 100 predavanja, kurseva i seminara širom svijeta. Istaknuti je član i predavač pri IEEE, CIGRE i licensirani inženjer u Texasu.