SBF 2016. - Sektor energetike prilika za strane investitore

Drugog dana Sarajevo Business Foruma 2016. u okviru Panela posvećenog mogućnostima sektora energetike, o aktuelnoj situaciji u ovoj oblasti, trendovima i prilikama za potencijalne investitore, govorili su dr.Senad Salkić, izvršni direktor za kapitalne investicije JP Elektroprivreda BiH i Emir Aganović, savjetnik generalnog direktora.

 

U uvodnom dijelu Panela kojem su prisustvovali i predstavnici konzorcija kineskih kompanija  - China Gezhouba Group Company Limited (CGGC)  i Guandong Electrical Power Design Institute (GEDI),  istaknuta je važnost ulaganja u sektor energetike, što je između ostalog i bio fokus prvog dana SBF 2016.

 

Dr.Senad Salkić, izvršni direktor za kapitalne investicije, govoreći u ime Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije  i JP Elektroprivreda BiH,  naglasio je kako ulaganje u sektor energetike i energetska neovisnost uz korištenje domaćih resursa za proizvodnju električne energije, jesu  strateško opredjeljenje Vlade FBiH, te ukazao na nužnost usvajanja  državne energetske strategije koja bi ujednačila stavove vlada entiteta.

Govoreći o razvojnom ciklusu Elektroprivrede  BiH, dr.Salkić je potcrtao da su uz projekte  Blok 7 TE ¨Tuzla¨, HE Vranduk i VE Podveležje, koji su u završnoj fazi za početak gradnje,  u toku pripremne aktivnosti za realizaciju projekata Blok 8 u TE Kakanj, TE Bugojno,  hidroelektrana Unac i Ustikolina i VE Bitovnja, posebno izdvajajući važnost korištenja obnovljivih izvora energije i saradnju sa lokalnom zajednicom u realizaciji razvojnih planova kompanije. 

U obraćanju učesnicima Panela, Emir Aganović, savjetnik generalnog direktora, je govoreći o o obavezama i izazovima koji se nalaze pred  Elektroprivredom BiH u okviru strategija i ciljeva Evropske unije, ukazao na  prilagođavanje poslovanja direktivama Unije - smanjenje emisija, ulaganje u obnovljive izvore, okolinska prihvatljivost,  stabilna i sigurna isporuka električne energije,  kao pravce djelovanja kompanije.