EPBiH sufinansira izgradnju infrastrukture na području Podveležja

Bajazit Jašarević, generalni direktor JP Elektroprivreda BiH, Senad Salkić, izvršni direktor za kapitalne investicije i Željko Laketić, ministar privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona, potpisali su Aneks IV na Ugovor o koncesiji za izgradnju VE1 Podveležje.

 

 

Aneksom IV na Ugovor o koncesiji, čijem potpisivanju su prisustvovali predstavnici Hercegovačko-neretvanskog kantona, Grada Mostara i JP Elektroprivreda BiH, rok za realizaciju Projekta vjetroelektrane produžen je do 31.decembra 2018.godine.

 

 

 

 

 

 

 Generalni direktor JP Elektroprivreda BiH, izvršni direktor za kapitalne investicije i Ljubo Bešlić gradonačelnik Grada Mostara, potpisali su Program o međusobnoj saradnji radi realizacije Projekta izgradnje VE1 Podveležje, mikrolokacija Mali Grad i Sveta Gora i  „Ugovor o realizaciji Programa o međusobnoj saradnji radi realizacije Projekta izgradnje VE1 Podveležje, mikrolokacija Mali Grad i Sveta Gora“.

 

JP Elektroprivreda BiH će na osnovu potpisanog Ugovora o realizaciji Programa o međusobnoj saradnji, na račun Grada Mostara uplatiti 1.000.000 KM za sufinasiranje projekata utvrđenih Programom. Nosilac aktivnosti na realizaciji predloženih projekata  sa svim pravima, obavezama i odgovornostima, je Grad Mostar.              

 

Sredstvima JP Elektroprivreda BiH biće sufinansirani projekti po sljedećim prioritetima: rekonstrukcija dionice lokalnog puta Podveležje-Šipovac-Okolište, u dužini oko 2,53 kilometra, prilagođavanje puta za transport opreme vjetroagregata, izgradnja habajućeg sloja asfalta na već rekonstruisanom lokalnom putu u dužini cca 2,2 km, te pripadajuća infrastruktura na području Mjesne zajednice Podveležje.

 

U provođenju pripremnih aktivnosti za početak izgradnje novih proizvodnih kapaciteta, JP Elektroprivreda BiH sufinansiranjem izgradnje i rekonstrukcije komunalne infrastrukture i drugih projekata,  doprinosi poboljšanju kvaliteta života, životnog standarda građana i razvoju lokalnih zajednica koje gravitiraju lokacijama na kojima je razvojnim planovima kompanije, planirana izgradnja novih elektroenergetskih objekata.

 

Projekt VE Podveležje podrazumijeva instalaciju 15 vjetroturbina instalisane snage do 48 MW i mogućom godišnjom proizvodnjom oko 120 GWh električne energije.

 

Vrijednost Projekta je 162 miliona KM, a finansiraće se vlastitim  i kreditnim sredstvima.

 

Za izgradnju VE Podveležje, Razvojna banka Njemačke (KfW) odobrila je kredit u iznosu 65 miliona eura.