Potpisan Ugovor o koncesiji za MHE ¨Osanica 1¨

U JP Elektroprivreda BiH, 28. jula 2016. godine potpisan je Ugovor o koncesiji za MHE ¨Osanica 1¨ instalisane snage 994 kW, na rijeci Osanici u Općini Goražde.

 

Ugovor kojim se regulišu međusobni odnosi između JP Elektroprivreda BiH i Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde potpisali su Muhamed Ražanica, izvršni direktor za ekonomske poslove i Emir Oković, premijer Bosansko – podrinjskog kantona Goražde.

Ukupna vrijednost investicije MHE ¨Osanica 1¨ iznosi 7, 2 miliona KM.

Koncesija je dodijeljena na period  50 godina.

 

Naknada po osnovu koncesije obuhvata iznos 400.319,05 KM koju će koncesionar uplatiti u roku od 30 dana od dana zaključivanja Ugovora i tekuću koncesionu naknadu u iznosu  8 procenata od ukupnog prihoda ostvarenog od proizvodnje električne energije u MHE  ¨Osanica 1¨, koju će JP Elektroprivreda BiH uplaćivati mjesečno.

 MHE ¨Osanica 1¨ izgrađena je 1998. godine.