Potpisan Ugovor o snabdijevanju električnom energijom Aluminija d.d. Mostar

U utorak, 11. oktobra 2016. godine, u Direkciji JP Elektroprivreda BiH u Sarajevu, sa predstavnicima Aluminija d.d. Mostar potpisan je Ugovor o prodaji i kupovini, isporuci i prijemu električne energije u 2017.godini.

 Za JP Elektroprivreda BiH Ugovor su potpisali Bajazit Jašarević, generalni direktor i Džemo Borovina, izvršni direktor za snabdijevanje i trgovinu, a u ime Aluminija d.d. Mostar Mario Gadžić, direktor i  Dražen Pandža, izvršni direktor za ekonomsko-finansijske, računovodstvene i komercijalne poslove.

Zajednička je ocjena potpisnika da prvi Ugovor o snabdijevanju Aluminija d.d. Mostar električnom energijom od strane JP Elektroprivrede BiH   ima posebnu   važnosti za privredu BiH, s obzirom na to da je JP Elektroprivreda BiH najveći proizvođač električne energije u državi, a njen najveći potrošač kombinat Aluminij d.d. Mostar.  Naglašeno je da uspostava poslovne saradnje dviju kompanija ima historijski značaj, te da predstavlja početak dugogodišnjeg zajedničkog djelovanja.

Potpisivanju Ugovora prisustvovali su predsjednici nadzornih odbora JP Elektroprivreda BiH i Aluminija d.d. Mostar, Adnan Terzić i Dalibor Miloš i članovi uprava dviju kompanija.