Usvojen Plan poslovanja JP Elektroprivreda BiH

Skupština Društva usvojila je Plan poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo za period 2017-2019.godina.

Plan sadrži analizu okruženja i rizike koji se mogu pojaviti u narednom trogodišnjem poslovanju JP Elektroprivreda BiH, uključujući  tržišne cijene električne energije, nabavne cijene uglja, cijene električne energije za domaćinstva koje ne odgovaraju stvarnim troškovima i dr.
Strateški planovi i ciljevi Društva utvrđeni Planom poslovanja su sigurnost u proizvodnji  i snabdijevanju električnom energijom, poboljšanje poslovnih procesa uz povećanje produktivnosti i racionalizaciju troškova, racionalno ulaganje  u izgradnju i rekonstrukciju elektroenergetskih kapaciteta.
U periodu 2017- 2019. godina,  planirana je proizvodnja električne energije u iznosu   22.851,9 GWh. Hidroproizvodnja u ukupnoj proizvodnji učestvuje sa oko 20%, a ostalo se odnosi na termoelektrane, kao i vjetroelektrane. U 2019. godini,  planira se proizvodnja električne energije iz Vjetroparka „ Podveležje“ u količini  120 GWh na godišnjem nivou.
Planom poslovanja 2017-2019.godina, planirana  ulaganja u Djelatnosti proizvodnje iznose 77.216 hiljada KM, u Djelatnosti distribucije 219.762 hiljada KM i Djelatnosti snabdijevanja i trgovine 4.989 hiljada KM.
Cilj za trogodišnji period je nastaviti izgradnju HE „Vranduk“ i započeti gradnju drugih prioritetnih objekata - Blok 7 u TE „Tuzla“, VE „Podveležje“, mHE na Neretvici, kao projekata u završnoj fazi, čija gradnja može početi 2017. godine, te HE „Janjići“, HE Una Kostela-Aneks, TE „Kakanj“ – Blok 8, kao projekata čija gradnja treba biti započeta do kraja 2019. godine. 


Poslovanje u 2017. godini


U 2017. godini planirana  je ukupna  godišnja proizvodnja električne energije u količini  7.694,1 GWh što je za 5,9 % više u odnosu na godinu na izmaku i potrošnja od 5.104,3 GWh ili za 2,0% više od potrošnje u 2016. godini. 
Planirani ukupni prihod u 2017. godini je 1.029.790 hiljada KM, ukupni troškovi i rashodi od 1.029.252 hiljada  KM i neto dobit u iznosu 538 hiljada KM.
Pored toga, dodatni cilj je da do kraja trogodišnjeg planskog perioda 2017-2019. godina, u pogonu budu  tri  proizvodna objekta - VE „Podveležje“, mHE na Neretvici i prva faza HE „Vranduk“.