E-uplatnica - nova usluga Elektroprivrede BiH

Predstavnici Elektroprivrede BiH i UniCredit banke promovisali su u Sarajevu uslugu e-uplatnica kojom se kupcima koje snabdijeva Elektroprivreda BiH, omogućava elektronsko plaćanje računa za utrošenu električnu energiju bez plaćanja provizije u periodu od godinu nakon aktivacije usluge.

Na ovu pogodnost imaju pravo svi kupci iz kategorije „domaćinstva“ koji aktiviraju uslugu e-račun i pristupe usluzi e-uplatnica UniCredit banke u periodu od 01.04.2017. do 01.04.2018. godine. Također, svi kupci koji su već aktivirali usluge e-račun i e-uplatnica, biće oslobođeni troška provizije pri plaćanju računa za utrošenu električnu energiju u promotivnom periodu od godinu.

Elektroprivreda BiH nastoji da prati tržišne i tehnološke trendove te u tom smislu, preduzima značajne aktivnosti koje za cilj imaju digitalnu transformaciju poslovanja i odnosa sa klijentima. 

E-uplatnica podrazumijeva da, putem e-ba i m-ba usluga, klijent/kupac električne energije od banke prima ispunjen nalog za električnu energiju, što mu olakšava plaćanje, budući da ručno neispunjava uplatnicu.

Prednosti korištenja e-uplatnice uz plaćanje računa za utrošenu električnu energiju bez provizije prvu godinu, a nakon isteka promotivnog perioda sa minimalnim troškovima su i brže plaćanje, mogućnost plaćanja 24 sata dnevno sa bilo kojeg mjesta, plaćanje više računa, za više registriranih mjernih mjesta, kao i značajna ušteda vremena i doprinos zaštiti okoline.

Korisnicima e-računa u okviru javnog snabdijevanja omogućen je i povoljniji rok plaćanja računa, tj. 30 dana umjesto dosadašnjih 15.  Ova pogodnost traje sve vrijeme korištenja usluge dostave računa putem e-maila.

Elektronski račun je sadržajno identičan papirnom računu, a razlika je u tome što ga kupac dobiva direktno na svoju e-mail adresu što omogućava trajno arhiviranje i dostupnost. Svi zainteresirani korisnici koji još uvijek primaju papirni račun, a žele isti primati u elektronskoj formi, mogu podnijeti zahtjev u najbližem naplatnom mjestu Elektrodistribucije ili poslati e-mailom potpisanu i skeniranu izjavu

Uslugu e-uplatnica mogu ugovoriti svi korisnici usluga Elektroprivrede BiH, a koji posjeduju račun u UniCredit banci. Ugovaranje e-uplatnice je jednostavno, a vrši se putem mobilnog (m-ba) ili internet bankarstva (e-ba) UniCredit banke.

Elektroprivreda BiH poduzima aktivnosti kako bi usluga e-uplatnica u narednom periodu bila aktivirana i sa drugim značajnim poslovnim bankama u BiH.