EPBiH – bez promjene cijena električne energije

Elektroprivreda BiH Regulatornoj komisiji za energiju u FBiH (FERK), nije uputila zahtjev za povećanje cijena električne energije za kategoriju domaćinstva.

 Uprkos  teškim uslovima u kojima posluje, a sa kojima su zbog veoma nepovoljne hidrološke situacije suočene i elektroprivredne kompanije u regionu i Evropi, te uprkos činjenici da je cijena za domaćinstva 50% niža u odnosu na tržišnu cijenu, svjesna socijalnih  i ekonomskih okolnosti u kojima žive građani, Elektroprivreda BiH nije donijela nikakvu konkretnu poslovnu odluku koja bi podrazumijevala istupanje prema FERK-u sa zahtjevom za izmjenu  cijene usluge javnog snabdijevanja električnom energijom, niti je donošenje takve i slične odluke izgledno.

Nepovoljne vremenske prilike koje se od kraja prošle godine negativno održavaju na poslovanje Elektroprivrede BiH, nisu utjecale na ispunjavanje obaveza koje kompanija ima kao javno preduzeće.

Snabdijevanje kupaca električnom energijom je, bez obzira na otežavajuće okolnosti, stabilno.