Potpisan Sporazum o kreditu za izgradnju Bloka 7

Na Samitu inicijative ¨16 +1¨ u Budimpešti, 27. novembra 2017. godine, potpisan je Sporazum o kreditnoj liniji za finansiranje projekta izgradnje Bloka 7 - 450 MW u TE ¨Tuzla¨. Potpisivanju Sporazuma prisustvovalo je 16 premijera zemalja centralne i istočne Evrope i premijer Narodne Republike Kine.

 Na Samitu inicijative ¨16 +1¨ u Budimpešti, 27. novembra 2017. godine, potpisan je Sporazum o kreditnoj liniji za finansiranje projekta izgradnje Bloka 7 - 450 MW u TE ¨Tuzla¨.

Potpisivanju Sporazuma prisustvovalo je 16  premijera zemalja centralne i istočne Evrope i premijer Narodne Republike Kine.

Vrijednost Ugovora o izgradnji Bloka 7 je 722 miliona Eura. Kineska EXIM banka izgradnju Bloka kreditiraće sa iznosom 613 miliona Eura, uz ranije dogovorene uslove koji podrazumijevaju trajanje kredita  20 godina uz 5 godina grace perioda. 

 Predstavnici JP Elektroprivreda BiH na Samitu su Bajazit Jašarević, generalni direktor, dr.Senad Salkić, izvršni direktor za kapitalne investicije, Muhamed Ražanica, izvršni direktor za ekonomske poslove, Edib Bašić, savjetnik generalnog direktora i Goran Milošević, sekretar Društva.

Za potpisani Sporazum o kreditnoj liniji za finansiranje projekta izgradnje Bloka 7 - 450 MW u TE Tuzla, potrebno je odobrenje Parlamenta Federacije BiH i Skupštine JP Elektroprivreda BiH.

JP Elektroprivreda BiH nastaviće intenzivne aktivnosti za dobivanje garancije Vlade Federacije BiH i upućivanje Sporazuma o kreditu u parlamentarnu proceduru.