Usvojen Plan poslovanja Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo za period 2018. – 2020.

Četrdeset i osma (vanredna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo, održana 28. decembra 2018. godine u Sarajevu, usvojila je Plan poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za period 2018. - 2020.godina.

 Trogodišnjim planom poslovanja, planirano je ulaganje 1,68 milijardi KM u djelatnosti proizvodnje, distribucije snabdijevanja, kapitalne projekte, dokapitalizaciju rudnika i neelektroprivrednih zavisnih društava te zajedničke projekte.

Strateški ciljevi su početak izgradnje pet kapitalnih projekata od kojih su prioritet Blok 7 TE ¨Tuzla¨, VE Podveležje i male hidroelektrane na Neretvici. Početak izgradnje hidroelektrana  Janjići i Una –Kostela planiran je za kraj 2020.

Plan ulaganja u kapitalne projekte iznosi 1, 37 milijardi KM.
Ukupna planirana proizvodnja električne energije za period od 2018. – 2020. godine iznosi 21.873,6 GWh.
Planirani godišnji prihodi su veći od milijardu KM dok je nabavka uglja za sve tri planske godine veća  od 6 miliona tona.

Četrdeset  i osma  Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo donijela je odluke o izmjenama i dopunama odluka o dokapitalizaciji ulaganjem u zavisna društva – rudnike uglja ¨Kreka¨, ¨Zenica¨, ¨Đurđevik¨, ¨Abid Lolić –Bila¨, ¨Breza¨ i ¨Kakanj¨.

Predstavnici dioničara usvojili su Poslovnik o radu Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo kojim se uređuje način rada Skupštine Društva.

Muzafer Brigić, član Odbora za reviziju upoznao je predstavnike dioničara sa Izvještajem o reviziji nekonsolidovanih finansijskih izvještaja po polugodišnjem obračunu za 2017. godinu u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo


O planu poslovanja detaljnije na linku http://www.elektroprivreda.ba/upload/documents/48SD_tacka2_Plan_poslovanja2018_2010.pdf