EPBiH prijatelj projekta Ledena čarolija

JP Elektroprivreda BiH prijatelj je projekta Ledena čarolija, koji je 27.decembra 2017. godine, otvoren u Sarajevu na platou između Historijskog i Zemaljskog muzeja.

 Cilj projekta je da se obogati sadržaj i ponuda Vilsonovog šetališta u zimskom periodu te da se djeci, u vrijeme zimskog raspusta, ponudi besplatan kvalitetan sadržaj kroz sportske aktivnosti, korištenje klizališta i druge aktivnosti.

 

U 2018. godini, Elektroprivreda BiH posebnu pažnju posvetiće energetskoj efikasnosti, a učešćem u  projektu Ledena čarolija, značajnom za lokalnu zajednicu, želi se aktuelizirati ova tema u javnosti, te započeti edukacija o značaju i načinima očuvanja energije. 

 

S ciljem podizanja svijesti o štednji električne energije, mališani, njihovi roditelji i drugi posjetioci besplatnog klizališta i drugih sadržaja, biće upoznati s načinima kako da čuvaju energiju za dobrobit društvene zajednice.

 

U tom smislu, 20. januara 2018. godine, biće upriličen i Dan Elektroprivrede BiH tokom kojeg će se posjetitelji putem radionica i uz angažman animatora, na zabavan način upoznati sa važnostima štednje električne energije

 

 Projekat Ledena čarolija, koji pod pokroviteljstvom Općine Novo Sarajevo traje do 27. januara 2018. godine, prilika je da Elektroprivreda BiH  predstavi i svoje aktivnosti iz domena usluga za kupce električne energije, sa posebnim akcentom na e-račun i e-plaćanja.