Konkurs za izbor i imenovanje Direktora Odjela za internu reviziju

 

Odbor za reviziju JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo raspisao je Konkurs za izbor  i imenovanje Direktora Odjela za internu reviziju, koji je objavljen 09.04.2018.godine.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.

Konkurs je dostupan ovdje 

 

09.04.2018.