Četvrti energetski samit

Učesnici Četvrtog energetskog samita u Bosni i Hercegovini, koji je održan u Neumu od 25. do 27. aprila 2018.godine, podcrtali su značaj elektroenergetskog sektora za razvoj BiH i uputili preporuke o potrebi usvojanja okvirne energetske strategije na državnom nivou, unapređenja efikasnosti postupaka ishođenja dozvola za nove elektroenergetske objekte, korištenja obnovljivih izvora energije, poticanja energetske efikasnosti i razvoja tržišta električne energije

Samit je okupio više od 400 učesnika, ključnih aktera energetskog sektora u BiH, predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti, kao i političkih stranaka.

Ključne teme panela Energetskog samita bile su održivi razvoj energetskog sektora u BiH kroz obnovljive izvore energije i energetsku efikasnost, gas i ugalj kao energenti, tržište energije, investiciona klima za ulaganje u energetski sektor i regulatori kao okosnica razvoja energetskog sektora.
 
U okviru panela „Izgradnja elektroenergetske infrastrukture u BiH - prepreke i preporuke“, istaknuto je da bez novih investicija u elektroenergetski sektor, BiH neće moći osigurati nastavak ekonomskog razvoja i održati  sigurnost snabdijevanja električnom energijom. Stoga je potrebno otkloniti prepreke za investiranje, kako bi se elektroenergetski potencijal  u BiH mogao koristiti. Prepreke za ulaganje u elektroenergetski sektor ogledaju se u dugotrajnim, složenim i neusaglašenim procedurama izdavanja dozvola za gradnju novih proizvodnih objekata, nepostojanju strateških dokumenata i prostornih planova.
 
Na Samitu je predstavljen dokument koji sadrži više od stotinu preporuka za poboljšanje investicionog ambijenta, te Vodič za investitore u kojem je na jednostavan način opisan postupak izdavanja dozvola za izgradnju elektroenergetskih objekata. Ključne preporuke  su da je potrebno provesti usvajanje nedostajuće strateške i prostorno - planske dokumentacije, poboljšati i harmonizirati zakonska rješenja, osigurati efikasno rješavanje imovinsko - pravnih odnosa, smanjiti visinu i broj naknada, povećati transparentnost u radu nadležnih organa...
 
Četvrti energetski samit su organizirale i finansirale Američka agencija za međunarodni razvoj USAID i Njemačka razvojna organizacija GIZ, a pokrovitelji su Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Državna regulatorna komisija za električnu energiju, Regulatorna komisija za energiju u FBiH i Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske.

Sarajevo, 30.04.2018.