EPBiH posjetila kineska agencija Sinosure

Delegacija kineske agencije Sinosure, koja će izvršiti osiguranje kredita China Export-Import Bank za finansiranje Bloka 7 u TE „Tuzla“ u iznosu 613,9 miliona eura, posjetila je JP Elektroprivreda BiH

S delegacijom agencije Sinosure, koju je predvodio potpredsjednik  korporacije Zha Weimin, razgovarali su dr.sc.Senad Salkić, izvršni direktor za kapitalne investicije, Edib Bašić, savjetnik generalnog direktora, Goran Milošević, sekretar Društva i Leila Hadžović, stručni saradnik za finansijsko poslovanje.
 
China Export&Credit Insurance Corporation (Sinosure) je kineska državna agencija za osiguranje izvoznih kredita i podršku trgovinske razmjene NR Kine.

Ukupan obim investicija koje je u 2017. godini podržavala agencija Sinosure dostiže iznos oko 3,3 triliona USD, uključujući 110.000 korisnika, od čega je 560 milijardi USD realizovano u okviru inicijative „Jedan pojas, jedan put“.

Sarajevo, 30.05.2018.