Ambasadorica SAD –a NJ.E. Maureen Cormack u posjeti Termoelektrani ¨Tuzla¨

Njena ekselencija Maureen Cormack, ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država u BiH, posjetila je 16. jula 2018. godine, Termoelektranu „Tuzla“. Povod za posjetu ambasadorice Cormack je upoznavanje s poslovanjem Termoelektrane ¨Tuzla¨ i pripremnim aktivnostima za izgradnju Bloka 7 snage 450 MW

U prisustvu Bajazita Jašarevića, generalnog direktora JP Elektroprivreda BiH i Izeta Džananovića direktora TE „Tuzla“, ambasadorica Cormack je posjetila  lokaciju budućeg Bloka 7,  zamjenskog  za blokove 1,2,3 i 4,  koji će se graditi kao blok za proizvodnju električne i toplinske energije (kogeneracijski blok) visoke efikasnosti, uz primjenu savremenih tehnologija za ograničenje uticaja na okolinu.

Izgradnjom Bloka 7 TE ¨Tuzla¨, čija je planirana godišnja proizvodnja 2.739,81 GWh električne i 390,9 GWh toplotne energije, obezbijedit će se dugoročno snabdijevanje toplotnom energijom gradova Tuzla i Lukavac, te perspektivno Živinica i drugih.

Tokom obilaska lokaliteta, ambasadorica Cormack se upoznala sa aktuelnim pripremama za početak izgradnje Bloka.  Prema planiranoj dinamici Blok 7 bi u pogonu trebao biti u toku 2023. godine. Rok za izgradnju je 56 mjeseci, a probni rad traje 6 mjeseci.

Posebno je istaknuta opredjeljenost JP Elektroprivreda BiH za korištenje  najviših ekoloških standarda  prilikom  izgradnje, koji će osigurati da emisija polutanata bude ispod dozvoljenih graničnih vrijednosti, propisanih direktivama Evropske unije.

Izgradnjom Bloka 7 Bosna i Hercegovina će dobiti savremeni proizvodni pogon za pouzdano sanabdijevanje  postojećih i budućih kupaca električne energije, te povećanje  pouzdanosti elektroenergetskog sistema F BiH i BiH.

U razgovoru sa rukovodstvom kompanije ambasadorica Cormack je ukazala na značaj investicija JP Elektroprivreda BiH za elektroenergetski sistem BiH, doprinos njegovoj stabilnosti i integritetu. Uz podršku Bloku 7,  ambasadorica Cormack je istakla važnost primjene najviših ekoloških standarda koji će doprinijeti unapređenju kvalitata života lokalne zajednice.

Osim o Bloku 7,  razgovarano je o projektima u oblasti ekologije za čije finansiranje TE ¨Tuzla¨ izdvaja višemilionska sredstva. Direktni efekti-rekonstrukcije postrojenja za sagorijevanje, zamjene elektrofiltera za smanjenje emisije prašine,  rekonstrukcije sistema za transport i odlaganja produkata sagorijevanja, izgradnje sistema za zatvaranje povratnih voda sa odlagališta produkata sagorijevanja i drugih investicija su značajno smanjenje negativnih uticaja Termoelektrane ¨Tuzla¨ na zrak, vodu i tlo.
 
Za ilustraciju mogu poslužiti podaci da su emisije čvrstih čestica u zrak u 2017. godini za 78 procenata manje u odnosu na 2010. godinu  i zagađenje vode za 97 procenata manje u odnosu na 2014.godinu.

16.07.2018.