Potpisan Ugovor o finansiranju za pripremu Vjetroelektrane ¨Bitovnja¨

U Direkciji JP Elektroprivreda BiH u Sarajevu, 27. augusta 2018.godine, Bajazit Jašarević, generalni direktor i Muhamed Ražanica, izvršni direktor za ekonomske poslove, potpisali su sa predstavnicima Njemačke razvojne banke (KfW) Constanze Kreiss, regionalna direktorica za jugoistočnu Evropu i Tursku i dr. Matthias Schmidt-Rosen, direktor KfW ureda BiH Ugovor o finansiranju u vrijednosti 1.100.000 Eura za pripremu projekta Vjetroelektrana ¨Bitovnja¨.

Potpisivanju Ugovora prisustvovali su dr.sci. Senad Salkić, izvršni direktor za kapitalne  investicije JP Elektroprivreda BiH i Samir Halilović, projektni koordinator za energetski sektor u KfW uredu u Sarajevu.

 

Njemačka razvojna banka odobrila je bespovratna finansijska sredstva, koja je obezbijedila njemačka Vlada pod okvirom Njemačke razvojne saradnje sa BiH.

 

U okviru pripreme projekta će biti izvršena dodatna mjerenja vjetropotencijala mjernim stubom i LIDAR-om, izrada bankabilne izvodljivosti, geološko geotehnička istraživanja, procjena uticaja Vjetroelektrane na okoliš i socijalni razvoj, kao i izrada studije izvodljivosti.

 

Predviđena je i izrada studije baznog stanja faune ptica i šišmiša, transportne, te studije priključenja Vjetroelektrane na prijenosnu mrežu kao i izrada elaborata i odgovarajuće projektne dokumentacije.

 

JP Elektroprivreda BiH planira  izgradnju  do 25 vjetroagregata ukupne instalisane snaga  do uključivo 60 MW, ovisno o vrsti turbina.

 

Dosadašnje analize procjenjuju minimalnu godišnju proizvodnju 110 GWh električne energije.

 

Lokalitet planirane Vjetroelektrane ¨Bitovnja¨ nalazi se na području sjevernog dijela Općine Konjic, u blizini granice sa susjednom Općinom Kreševo, udaljen oko 30 km zapadno od Sarajeva. Prostire se na planinskom grebenu sa visinom između 1.530 i 1.700 m iznad nivoa mora.

 

Vjetroelektrana „Bitovnja“ jedan je od ključnih proizvodnih elektroenergetskih objekata na bazi obnovljivih izvora energije planiran za realizaciju u okviru Dugoročnog plana razvoja JP Elektroprivreda BiH.

 

Mjerenja provođena s ciljem utvrđivanja potencijala Vjetroelektrane traju od  2010. godine. Sva ispitivanja rađena su u skladu sa najstrožijim standardima i preporukama korištenih u EU iz oblasti vjetroenergetike.

 

U okviru Njemačke razvojne saradnje, KfW kreditnim sredstvima finasira i projekat Vjetroelektrane ¨Podveležje¨ sa 15 vjetroagregata. ¨ Vjetroelektrana ¨Podveležje¨ će biti izgrađena 10 km istočno od Grada Mostara.