Obnovljivi izvori energije- imperativ na putu ka EU

JP Elektroprivreda BiH i Općina Visoko dio su projekta CoolHeating koji se realizuje u okviru Programa Evropske unije - HORIZON 2020, a čiji je cilj pružanje podrške implementaciji modularnih sistema grijanja i hlađenja na bazi obnovljivih izvora energije u zajednicama Jugoistočne Evrope.

 
Tim povodom u Općini Visoko 17.oktobra 2018. godine,  održana je Info investitorska konferencija - Moduli sistema daljinskog grijanja i hlađenja na bazi obnovljivih izvora energije,  s ciljem predstavljanja javnosti i potencijalnim investitorima projekta koji je pripremljen za implementaciju u Općini Visoko u okviru Projekta CoolHeating,.
 

Dr. Anes Kazagić  u ime JP Elektroprivreda BiH,  industrijskog partnera na projektu CoolHeating, predstavio je konceptualno rješenje projekta sa ekonomskim parametrima. Dr Kazagić je ukazao na okolinske benefite projekata daljinskog grijanja generalno, kao  i  važnost  podizanja svijesti  o opštoj dobrobiti implementacije projekata daljinskog grijanja koji ukjljučuju i obnovljive izvore energije,  koji se osim neškodljivosti za okolinu, danas sve više koriste i zbog svoje pouzdanosti, učinkovitosti i sigurnosti za potrošače.

Lokalnoj zajednici su predstavljeni primjeri uspješnih praksi u ovoj oblasti iz Njemačke, Danske, Austrije kao i zemljama našeg regiona. Realizacija projekata iz obnovljivih izvora energije važan je segment u prilagođavanju naše zemlje standardima Evropske unije.

O potencijalnim benefitima primjene sistema daljinskog grijanja u Općini Visoko govorili su Amra Babić, načelnica Općine Visoko i Emir Fejzović, pomoćnik načelnice za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke.

O značaju projekta govorio je prof.dr Izet Smajević.  Nijaz Delalić sa Mašinskog fakulteta u Sarajevu, predstavio je aktuelne trendove i primjene dobre prakse sistema daljinskog grijanja na bazi obnovljivih izvora energije.
O zakonskoj regulativi i dostupnim šemama finansiranja projekata iz obnovljivih izvora energije govorila je Ada Eminagić Krka ispred Fonda za zaštitu okoliša FBiH.

Uz predstavnike JP Elektroprivreda BiH u projektu učestvuje 10 internacionalnih partnera.

Realizacija projekta počela je 1.januara 2016. godine,  a rok završetka je tri godine.