VE Podveležje - Okončani radovi na realizaciji Ugovora LOT 3

U okviru priprema za izgradnju Vjetroparka ¨Podveležje¨ na Platou Podveležja, okončana je izgradnja pristupnih puteva, servisnih saobraćajnica, montažnih platoa za kranove i rekonstrukcija lokalne saobraćajnice.

  Tim povodom Senad Salkić, izvršni direktor za kapitalne investicije i uposlenici organizacionih jedinica za kapitalne investicije posjetili su gradilište oko 10 km istočno od Grada Mostara.

Izgrađeno je oko 10 km novih saobraćajnica, 15 montažnih platoa za kranove VE i rekonstruisano oko 2,5 km lokalne saobraćajnice na  istočnom ulazu u projektno područje.

Građevinski radovi su izvedeni u okviru Ugovora VE „Podveležje“ LOT 3 koji je podrazumijevao izgradnju pristupnih puteva, servisnih saobraćajnica i montažnih platoa za kranove i Ugovora o međusobnoj saradnji sa Gradom Mostarom za rekonstrukciju postojeće lokalne saobraćajnice L 13.

 

Izgradnja VE ¨Podveležje¨ predstavlja razvojnu priliku i ukupnu šansu ne samo za povećanje proizvodnje električne energije. Projekat je i pokretačka snaga ekonomskog razvoja regije. Vjetroelektrana sa 15 vjetroagregata kapaciteta od 3,0 do 3,2 MW i maksimalnim kapacitetom od 48 MW,  proizvodiće 120 GWh električne energije na godišnjem nivou.

Ukupna investicija je procijenjena na iznos od 162 miliona KM. VE se finansira kreditnim sredstvima Njemačke razvojne banke KfW i vlastitim sredstvima.

Za ovaj  projekat Elektroprivreda BiH je sa Vladom HNK potpisala koncesioni ugovor na 30 godina.

Radove na izgradnji pristupnih puteva, servisnih saobraćajnica i montažnih platoa za kranove Lot 3, realizirao je Joint Venture u sastavu HP Investing d.o.o. Mostar, Amitea d.o.o. Mostar i Izgradnja Tojaga d.o.o. Mostar. Nadzor nad izvođenjem radova u okviru ovog Ugovora je proveo Nadzorni tim Elektroprivrede BiH,  dok su radove na lokalnoj saobraćajnici  L13, realizovala  preduzeća  HP Investing i Amitea d.o.o. Mostar uz nadzor ARHI PLUS d.o.o Mostar.