Na RENEXPU BIH predstavljeni projekti EPBiH

Na Petom međunarodnom sajmu energetike, voda i okoliša - RENEXPO BiH, JP Elektroprivreda BiH je predstavila razvojne projekte: HE „Una Kostela“, HE „Kovanići“, MHE na Neretvici, VE „Podveležje“,VE „Vlašić“ i VE „Bitovnja“, te Projekat Upgrade DH koji se finansira iz sredstava EU Horizont 2020: Program istraživanja i inovacija Evropske Unije, a bavi se poboljšanjem energetske efikasnosti postojećih sistema daljinskog grijanja u Evropi. Projekat Upgrade DH je jedan od ukupno osam demonstracijskih slučajeva koji će se analizirati u okviru projekta Sistem daljinskog grijanja Tuzla, koji se toplinskom energijom snabdijeva iz TE „Tuzla“

U okviru Internacionalne  konferencije  „Hidroenergija u BiH - Male hidroelektrane“, Samira Talić, dipl.ing.arh., stručni saradnik u Sektoru za pripremu izgradnje hidroelektrana, prezentirala je projekat za nastavak rekonstrukcije i proširenje HE “Una Kostela”. Rekonstruktivni zahvati na objektu HE „Una Kostela“ rađeni su u nekoliko navrata, s ciljem produženja radnog vijeka, modernizacije i  povećanja stepena iskorištenja. Daljnje povećanje proizvodnje očekuje se nastavkom rekonstrukcije i proširenjem kapaciteta, za što JP Elektroprivreda BiH posjeduje obimnu investiciono - tehničku dokumentaciju i spremnost za nastavak implementacije.

Na Okruglom stolu „Vjetroenergija u BiH“,  na kojem su razmatrana iskustva, prilike, ali i brojni izazovi implementacije projekata vjetroelektrana u Bosni i Hercegovini dr.sc. Ajla Merzić, iz Sektora za strateški razvoj, prezentirala je aktivnosti i projekte koje JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo razvija i planira implementirati u oblasti vjetroenergetike. 

Dr.sc.Suada Penava iz Sektora za prestrukturiranje i reinženejring  je na Tribini o održivom transportu u BiH, govorila o temi „Potencijal tržišta za električna vozila u Bosni i Hercegovini i Elektroprivreda BiH kao partner u projektima izgradnje punionica“. Istakla je da nedostatak podsticajnog regulatornog okvira i nepostojanje infrastrukture za punjenje električnih vozila mogu biti prepreke za razvoj tržišta električnih vozila u našoj zemlji i naglasila da će  angažman JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo u ovoj oblasti, prvenstveno biti usmjeren na iniciranje donošenja potrebne regulative na različitim nivoima te na razvoj modela saradnje sa različim partnerima, kako bi se realizirali konkretni projekti izgradnje električnih punionica.

Mr.sc.Adnan Bosović iz Sektora za strateški razvoj predstavio je  Pilot projekat prve punionice i prvih električnih vozila u JP Elektroprivreda BiH. Kazao je da sektor transporta za Elektroprivredu BiH predstavlja novo i interesantno tržište, na kojem može učestvovati kao proizvođač, distributer i snabdjevač električnom energijom, investitor u izgradnji punionica, pružalac usluga punjenja električnih vozila i korisnik električnih vozila u vlastitom voznom parku.

RENEXPO BiH je okupio oko 80 domaćih i stranih kompanija, učesnike  iz 20 zemalja, te oko 2000 posjetilaca. Organizator Sajma RENEXPO je njemačka grupacija REECO.

 Sarajevo, 26.10.2018.