Elektromobilnost jedan od strateških pravaca razvoja EPBiH

U Privrednoj/Gospodarskoj komori FBiH, 11.decembra 2018. godine, održana je Konferencija o elektromobilnosti “Evropski trendovi i domaće perspektive“, novom konceptu mobilnosti , sa korištenjem vozila koja umjesto konvencionalnih goriva koriste električnu energiju.

 O osnovnim pokazateljima elektromobilnosti u Evropi, važnosti uspostave regulatornog okvira u ovoj oblasti u BiH, iskoracima koje je JP Elektroprivreda BiH napravila, daljim planovima te predstojećim izazovima, govorili su predstavnici JP Elektroprivreda BiH dr.sc.Suada Penava, rukovodilac Stručnog tima razvojnog projekta elektromobilnosti u kompaniji i mr.sc. Adnan Bosović, zamjenik rukovodioca razvojnog projekta.  
 
Govoreći o razvoju ove oblasti u BiH, dr.sc. Penava je kazala da je JP Elektroprivreda BiH, kao društveno odgovorna kompanija, doprinosi zaštiti okoliša i kroz aktivnosti iz domena elektromobilnosti, te je između ostaloga, izradila studiju „Elektromobilnost u JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo“. „Razvoj ove oblasti u BiH nužno iziskuje uspostavu podržavajućeg regulatornog okvira iz domena prostornog planiranja i gradnje, domena priključenja na elektroenergetsku mrežu, carinske i poreske politike, te mjere podrške kupovini i korištenju električnih vozila“, kazala je dr.sc. Penava i ukazala na prepreke sa kojim se razvijene zemlje Evropske unije i dalje susreće, a koje se odnose na infrastrukturu za punjenje i njenu integraciju unutar elektroenergetske mreže, tehnički razvoj baterija s ciljem postizanja višeg dometa vožnje i nižih troškova vozila, te značaj standardizacije na nivou EU ili na globalnom nivou.

Učestvujući u Panelu „Projekti e-mobilnosti i pretpostavke za razvoj e-mobilnosti u BiH“ mr.sc. Adnan Bosović iz Sektora za razvoj je kazao da je JP Elektroprivreda BiH  prepoznala sektor elektromobilnosti kao jedan od strateških pravaca razvoja elektroprivredne djelatnosti, dodajući da su u kompaniji uspješno realizovani pilot projekti nabavke dva čisto električna automobila za vozni park i instalacija prve javne AC besplatne punionice ispred zgrade Direkcije EPBiH u Sarajevu.

 

Govoreći o predstojećim aktivnostima, mr.sc.Bosović je istakao da je u narednih nekoliko mjeseci u planu instalacija punionica u Bihaću, Tuzli, Mostaru, Zenici i Travniku, te da je Elektropivreda BiH  spremna na partnerske odnose u realizaciji projekata gradnje javnih punionica za električna vozila. 

Učesnici konferencije su se saglasili da je u BiH potreban značajniji angažman vlasti s ciljem stvaranja regulativnog okvira u ovoj oblasti  kao i sistemski i multidisciplinaran pristup, što podrazumijeva zajedničko djelovanje šireg kruga subjekata.

Najvažniji učesnici u sektoru elektromobilnosti koji su u tom smislu prepoznati su institucije vlasti na različitim nivoima, proizvođači vozila, pružaoci usluga punjenja električnih vozila, elektroprivredne kompanije, te korisnici/vlasnici električnih automobila. Učesnici su ukazali i na nužnost konitinuirane  medijske kampanje s ciljem educiranje javnosti o benefitima upotrebe električnih automobila za zdravije okruženje.

U panel diskusiji su učestvovali i predstavnici JP Sarajevo, Federalnog hidrometereološkog zavoda, te automobilske industrije-zastupnika električnih automobila Mitsubishi, Toyote i  VW grupacije.