Zakazana Pedeset šesta (vanredna) Skupština JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo

Pedeset šesta (vanredna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo biće održana 27.02.2019. godine, u Sarajevu, u prostorijama Poslovno - tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište 15, s početkom u 10,00 sati

Na dnevnom redu Skupštine je donošenje Odluke o razriješenju člana Nadzornog odbora ispred državnog kapitala radi isteka perioda na koji je imenovan i donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora ispred državnog kapitala. 

Detaljnije informacije o sazivanju Pedeset šeste (redovne) Skupštine JP Elektroprivreda BiH  dostupne ovdje