U Neumu se održava Savjetovanje BH K CIGRE

U Neumu je 20.10.2019. godine počelo s radom 14. savjetovanje Bosanskohercegovačkog komiteta CIGRE, na kojem će svoje radove predstaviti veliki broj stručnjaka iz JP Elektroprivreda BiH, kao autori, koautori i stručni izvjestioci.

U okviru okruglog stola „Budućnost proizvodnje energije iz uglja u Bosni i Hercegovini“ o zamjenskim blokovima i kogeneraciji govoriće dr. Senad Salkić i dr. Edin Lapandić, a o stanju postojećih termoblokova na ugalj u BiH prof. dr. Izet Smajević i dr. Anes Kazagić, koji će prezentirati i temu „Korištenje biomase u proizvodnji energije“.

U okviru uvodnih referata planirana su izlaganja prof. dr. Mustafe Musića „Projekcija razvoja energetskog sektora do 2035. godine“, zatim „Tranzicija energetskog sektora Bosne i Hercegovine - od uglja do obnovljivih izvora“, autora dr. Ajle Merzić i prof. dr. Mustafe Musića i „Elektromobilnost i njihov utjecaj na razvoj elektroenergetskog sektora“, autora dr. Suade Penave i mr. Adnana Bosovića.

U toku trodnevnog rada Savjetovanja stručnjaci iz JP Elektroprivreda će prezentovati blizu 40 radova u  oblastima, kao što su: rotacione električne mašine, električne instalacije, kablovi, istosmjerni napon i energetska elektronika, zaštita i automatika, razvoj i ekonomija sistema, upravljanje sistemima, okolina, tehnička svojstva sistema, materijali i nove tehnologije, tržište električne energije, aktivni distribucijski sistemi i distribuirani energetski resursi i informacijski sistemi i telekomunikacije.

BH K CIGRÉ je organizacija koja se na domaćem i međunarodnom planu bavi stručnim i naučnim  problemima iz područja proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije kao i proizvodnje električne opreme, odnosno, sveukupnom problematikom elektroenergetskih sistema.

Od 1993. do 2017. godine organizovano je trinaest savjetovanja BH K CIGRE u okviru kojih je pripremljeno i objavljeno ukupno 1.554 stručnih i naučnih radova.

14. savjetovanje BH K CIGRE traje do 23.10.2019. godine.