Savjetovanje o budućnosti postojeċih i novih termoelektrana u Bosni i Hercegovini u energetskoj tranziciji

S namjerom definisanja modela održive tranzicije energetskog sektora Bosne i Hercegovine, JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine organizuju naučno stručno savjetovanje o temi ”Budućnost postojeċih i novih termoelektrana u Bosni i Hercegovini u energetskoj tranziciji ".

Savjetovanje je najavljeno za 21. novembar 2019. godine, u Velikoj sali Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Bistrik 7, Sarajevo.

Cilj Savjetovanja, na kojem će se okupiti istaknuti naučnici i stručnjaci pozvani kao predavači iz zemalja Zapadnog Balkana i EU čija se energetika  značajno oslanja na ugalj, je koncipirati razvoj energetskog sektora Bosne i Hercegovine u tranzicijskom periodu do 2050. godine, dajući do znanja prvenstveno Energetskoj zajednici, ali i svima drugima, da je Bosna i Hercegovina spremna pratiti i ispoštovati postavljene ciljeve, uvažavajući tendenciju ka energetskoj neovisnosti. U tom pogledu će biti potrebno definisati jasnu viziju, sa prohodnim putem do postavljenih ciljeva, uzimajući u obzir sve relevantne direktive EU, ali i realne mogućnosti i potrebe Bosne i Hercegovine na tom putu. 

Globalna dekarbonizacija kao preduslov zaštite od klimatskih promjena i u vezi s tim predviđena tranzicija energetskog sektora ka obnovljivim izvorima izazovi su  21. vijeka. U tom smislu posebno je  zahtjevna tranzicija zemalja u razvoju oslonjenih na ugalj, koja mora biti održiva.

Pored uvodnih obraćanja predstavnika organizatora, suorganizatora, sekretarijata Energetske zajednice i Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, na skupu će biti izloženi samo referati pozvanih izlagača, sa bogatim iskustvom i referencama, iz sljedećih zemalja: Njemačka, Ujedinjeno Kraljevstvo, Poljska, Grčka, Sjeverna Makedonija, Srbija i Bosna i Hercegovina.

Sesije Savjetovanja:

1.Energetska tranzicija u EU: iskustva u zemljama EU tradicionalno oslonjenih na ugalj

2.Energetska tranzicija u EU: izazovi pred zemljama Zapadnog Balkana oslonjenih na ugalj

3.Eksploatacija postojećih termoelektrana: revitalizacija, modernizacija, gašenje

4.Budućnost novih termoelektrana u održivoj tranziciji do 2050. godine 

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo je prepoznala značaj ovog skupa koji s naučnog, stručnog i razvojnog  aspekta može dati kompetentan doprinos definisanju strategije razvoja energetskog sektora Bosne i Hercegovine u tranzicijskom periodu, a svakako i proizvodnog portfolija Kompanije. U tom pogledu kroz finansijsko pokroviteljstvo, ali i direktno učešće svojih eksperata u organizaciji i radu sesija, JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo pruža podršku i daje svoj doprinos održavanju ovog naučno-stručnog skupa.