Održano savjetovanje o budućnosti termoelektrana u BiH u uslovima energetske tranzicije

Naučno-stručno savjetovanje o temi ”Budućnost postojeċih i novih termoelektrana u Bosni i Hercegovini u uslovima energetskog zaokreta/tranzicije u EU”, održano je u Sarajevu u organizaciji Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo. Skup je okupio naučnike i stručnjake iz zemalja EU i Zapadnog Balkana čija se energetika značajno oslanja na ugalj, kao što su: Njemačka, Poljska, Grčka, Sjeverna Makedonija, Srbija i Bosna i Hercegovina.

Cilj savjetovanja bio je koncipirati razvoj energetskog sektora Bosne i Hercegovine u tranzicijskom periodu do 2050. godine, uzimajući u obzir sve relevantne direktive EU, ali i realne mogućnosti i potrebe Bosne i Hercegovine na tom putu. 

U okviru sesije Energetska tranzicija u EU: izazovi pred zemljama Zapadnog Balkana oslonjenih na ugalj prezentiran je stručni rad “Model srednjoročnog razvoja proizvodnog portfolija Bosne i Hercegovine do 2035. sa projekcijom razvoja do 2050. godine”,  čiji su autori dr. Ajla Merzić, dr. Anes Kazagić, prof.dr. Mustafa Musić, prof.dr.Zdravko Milovanović, prof.dr.Dušan Golubović i prof.dr.Petar Gvero.

Istaknuto je da globalna dekarbonizacija, kao preduslov zaštite od klimatskih promjena i u vezi s tim predviđena tranzicija energetskog sektora ka obnovljivim izvorima energije,  predstavljaju izazov  21. vijeka. U tom smislu posebno je zahtjevna tranzicija zemalja u razvoju oslonjenih na ugalj koja mora biti održiva, uz uvažavanje okolinskih zahtjeva EU. U tom pogledu  prezentirano je nekoliko scenarija zasnovanih na naučnom istraživanju, među kojima i preferirani model čiji je proizvodni portfolio baziran na diverzifikaciji resursa, smanjenju upotrebe fosilnih goriva i široj integraciji obnovljivih resursa.

U okviru sesije o budućnosti novih termoelektrana u održivoj tranziciji do 2015. godine, prezentirani su stručni radovi “Budućnost novih termoelektrana u BiH oslonjenih na kogeneraciju, integraciju biogoriva i optimizaciju procesa”, koji su priredili dr.Anes Kazagić, prof.dr.Petar Gvero, dr.Milan Trbić i prof.dr. Izet Samjević i “Rudarstvo u BiH u energetskoj tranziciji”, čiji su autori dr. Edin Lapandić, dr.Omer Jukić, dr.Dimšo Milošević i dr. Boško Vuković.  

Na savjetovanju su prezentirane informacije o raspoloživim izvorima i tržištu električne energije u Njemačkoj, tranziciji energetskog sektora u Poljskoj pod uticajem okolinske regulative EU, ulozi lignita u energetskom sektoru Grčke, izazovima transformacije energetskog sektora Srbije, te budućnosti termoelektrana-izazovima i mogućnostima razvoja energetike u Sjevernoj Makedoniji.

Skupu se obratio i Bajazit Jašarević, generalni direktor JP Elektroprivreda BiH, a podršku su pružili akademici prof.dr.Kemal Hanjalić, prof.dr.Miloš Trifković, prof.dr. Zijo Pašić i drugi ugledni članovi akademske zajednice u BiH.