Imenovana nova Uprava JP Elektroprivreda BiH

Na osnovu prethodne saglasnosti Vlade FBiH, Nadzorni odbor JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo donio je odluku o razrješenju članove Uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, zbog isteka mandata, te donio odluku o imenovanju novih članova Uprave, na period 90 dana, odnosno, do okončanja konkursne procedure.

Članovi nove Uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo su:  v.d. generalnog direktora Admir Andelija, v.d. izvršnog direktora za proizvodnju Senad Sarajlić, v.d. izvršnog direktora za distribuciju Elvir Lojić, v.d. izvršnog direktora za snabdijevanje i trgovinu Zlatan Planinčić, v.d. izvršng direktora za ekonomske poslove Muhamed Ražanica, v.d. izvršnog direktora za pravne poslove i ljudske resurse Ružica Burić i v.d. izvršnog direktora za kapitalne investicije Senad Salkić.