Naknada za obnovljive izvore i efikasnu kogeneraciju

Na 203. hitnoj sjednici Vlade Federacije BiH, održanoj 04.03.2021. godine, donesena je Odluka o utvrđivanju potrebnog iznosa naknade za poticanje i jediničnog iznosa naknade za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije za 2021. godinu, u visini 0,005072 KM/kWh, bez obračunatog PDV-a.

Navedena Odluka Vlade FBiH odnosi se isključivo na visinu naknade za obnovljive izvore i ne utječe na cijenu električne energije koja ostaje ista za sve korisnike usluga JP Elektroprivreda BiH. U pitanju je  obaveza predviđena Zakonom o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije FBiH (“Službene novine FBiH”, broj 70713, 5/15).

Prema ranijim odlukama Vlade FBiH, naplata naknade za obnovljive izvore vrši se putem računa za električnu energiju JP Elektroprivreda BiH. Cjelokupan iznos prikupljenih sredstava preusmjerava se Operatoru za obnovljive izvore i efikasnu kogeneraciju (OIEIEK).