Predstavnici EPBiH na utrci B2B RUN

Predstavnici JP Elektroprivreda BiH učestvovali su na utrci B2B Run, namijenjenoj poslovnoj zajednici. Od 1169 učesnika u konačnom poretku JP Elektroprivreda BiH zauzela je 9. mjesto, dok je u kategoriji „veličina preduzeća (251 ili više radnika)“, zauzela je 6 mjesto.

JP Elektroprivreda BiH su predstavljali Zejneba Topalović, Samira Talić, Lejla Peljto, Emina Kadrić, Erna Lika, Minela Musić, Džemaludin Cero, Jasmin Dedić, Nermin Palić, Omer Tatar, Adem Đonko, Haris Čaušević, Edin Ridžal, Emir Mulić, Elvedin Cernica i Adnan Ferhatbegović.

Cilj projekta je promocija kompanija iz javnog i privatnog sektora u poslovnoj zajednici  putem druženja i umrežavanje sa kolegama.

JP Elektroprivreda BiH nastaviće sa pružanjem podrške ovom vidu pozitivnog predstavljanja i promovisanja kompanije.