Zakazana sedamdeset i prva (vanredna) Skupština Društva

Sedamdeset i prva (vanredna) Skupština JP Elektroprivreda BiH održaće se u četvrtak, 30.decembra 2021. godine, u Poslovno tehničkoj zgradi JP Elektroprivreda BiH, sa početkom u 10,00 sati.

 

Na dnevnom redu je donošenje Revidovanog plana Poslovanja za period 2021. - 2023.godina i Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju polaznih osnova za zaključivanje ugovora sa članovima Odbora za reviziju JP Elektroprivreda BiH.

Sedamdeset i prvoj Skupštini će biti predstavljen i  Izvještaj o reviziji po polugodišnjem obračunu za 2021.godinu.

Detaljnije informacije o sazivanju  Sedamdeset i prve (vanredne ) Skupštine dostupne su na stranici https://www.epbih.ba/arhiva/obavjestenja