Plaćanje računa: Važno obavještenje o promjeni transakcijskih brojeva

JP Elektroprivreda BiH obavještava kupce da su, u okviru digitalne transformacije i modernizacije naplate, promijenjeni brojevi računa za plaćanje električne energije u "Elektrodistribuciji" Bihać, "Elektroditribuciji" Mostar, "Elektrodistribuciji" Tuzla te "Elektrodistribuciji" Zenica.

ED BIHAĆ

Svi kupci koji pripadaju "Elektrodistribuciji" Bihać, račune za električnu energiju mogu platiti putem sljedećih transakcijskih računa:

- 3385002285986891 kod UniCredit banke i

- 1994990039910763 kod Sparkasse banke

Ranije dostupni transakcijski računi neće biti aktivni od 21.03.2022. godine te je plaćanja neophodno vršiti na navedene račune.

 

ED MOSTAR

Kupci koji plaćaju račune za mjerna mjesta pri "Elektrodistribuciji" Mostar, plaćanje od 01.04.2022. mogu izvršiti putem transakcijskog računa 1994990049152341 kod Sparkasse banke. 

 

ED TUZLA

Kupcima "Elektrodistribucije" Tuzla, od 01.04.2022. godine na raspolaganju će biti sljedeći transakcijski računi:

- 3060460001059284 kod Addiko banke,

- 1549212004442042 kod Intesa Sanpaolo banke,

- 1320102023797480 kod NLB banke,

- 1994990000938879 kod Sparkasse banke,

- 1610250001390542 kod Raiffeisen banke i

- 3384402252732896 kod UniCredit banke

 

ED ZENICA

Kupcima "Elektrodistribucije" Zenica sa područja Zeničko-dobojskog kantona, od 01.04.2022. godine su na raspolaganju sljedeći transakcijski brojevi:  

- 1610550003220044 kod Raiffaisen banke-matična banka,

- 3389002208094527 kod UniCredit banke,

- 1413555320046274 kod BBI banke i   

- 1027110000046276 kod Union banke. 

 

Kupcima koji plaćaju račune za mjerna mjesta sa područja Srednjobosanskog kantona, od 01.04.2022. godine su raspoloživi sljedeći transakcijski računi:

- 1549212008645343 kod Intesa Sanpaolo banke i

- 3386902246873680 kod UniCredit banke               

 

ED SARAJEVO

Transakcijski računi "Elektrodistribucije" Sarajevo ostaju aktivni te se plaćanja i dalje mogu vršiti putem sljedećih računa: 

- 3389002208089289 kod UniCredit banke

- 1549212004440975 kod Intesa Sanpaolo banke te

- 1990540052708535 kod Sparkasse banke (OOiN Goražde).

Napominjemo da je prilikom plaćanja neophodno unijeti referencu (broj računa) te uplatu izvršiti na neki od ponuđenih transakcijskih računa pripadajuće Elektrodistribucije. U suprotnom, uplate će biti odbijene, a dugovanje po osnovu utroška električne energije neće biti izmireno.