JP Elektroprivreda BiH obilježava 77 godina postojanja

Povodom obilježavanja 7. septembra – Dana osnivanja Preduzeća održana je svečana sjednica Uprave i Nazornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, kojoj je prisustvovao i predsjednik SEER-a FBiH, Mevludin Bektić. Članovi Uprave održali su sastanak i sa direktorima podružnica, uz učešće pomoćnika generalnog direktora.

Osnivanje sadašnjeg JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo u pravno-organizacionom pogledu veže se za Uredbu Narodne Vlade Bosne i Hercegovine o osnivanju Električnog preduzeća Bosne i Hercegovine „ElektroBiH“, od 30. avgusta 1945. godine i 7. septembar 1945. godine, odnosno, datum stupanja na snagu ove Uredbe.

U 77. godina postojanja, Elektroprivreda BiH prolazila je kroz organizacione transformacije i razvojne faze, ali uvijek imala ulogu nosioca energetske stabilnosti, nezavisnosti i pokretača ekonomskog razvoja države Bosne i Hercegovine.

Danas JP Elektoprivreda BiH snabdijeva više od 788  hiljada kupaca na prostoru FBiH, uključujući veliki broj uglednih  domaćih i međunarodnih partnera. Raspolaže s instaliranim proizvodnim kapacitetima 1.739 MW  i zapošljava više od 4.100  zaposlenika, raznih profila i stepena stručnosti.

Kompanija je posvećena unapređenju pozicije i jačanju konkurentske sposobnosti na otvorenom tržištu električne energije i ispunjavanju obaveza iz zakonodavstva EU o energiji, okolišu, konkurenciji i obnovljivim izvorima.

Dugoročni, održivi razvoj, odgovorna ulaganja, konkurentnost i ekonomski rast čine poslovnu politiku JP Elektroprivreda BiH, a strateško opredjeljenje je gradnja kapacitata iz obnovljivih izvora uz poštivanje evropskih politika i domaće legislative.