Deveta Skupština Društva

Na Devetoj Skupštini Društva održanoj u subotu 29. marta usvojene su odluke o dopunama Statuta JP Elektroprivrede BiH i Poslovnika o radu Skupštine. Na Skupštini je prihvaćena ostavka predsjednika Nadzornog odbora Zehrudina Sikire, a za novog predsjednika izabran Edhem Bičakčić.

   31. mart 2008. 

 Deveta Skupština Društva

 

Edhem Bičakčić predsjednik Nadzornog odbora

 

Na Devetoj Skupštini Društva održanoj u subotu 29. marta usvojene su odluke o dopunama Statuta  JP Elektroprivrede  BiH i Poslovnika o radu Skupštine. Na Skupštini je prihvaćena ostavka predsjednika Nadzornog odbora Zehrudina Sikire, a za novog predsjednika  izabran Edhem Bičakčić.

 

Skupština  je usvojila Odluku o izboru i imenovanju predsjednika i članova Odbora za reviziju i Odluku o utvrđivanju polaznih osnova za utvrđivanje visine naknade za članove Nadzornog odbora i Odbora za reviziju Elektroprivrede BiH.