Podrška stanovništva MZ Bradina izgradnji VE „Bitovnja“

U okviru pripreme Studije utjecaja na okoliš i društvo Vjetroelektrane “Bitovnja”, 16.5.2023. godine, u MZ Bradina održana je radionica sa lokalnim stanovništvom.

Cilj  radionice, koju su organizovali  JP  Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, kao investitor i kompanija Oikon d.o.o. Institut za primijenjenu ekologiju  iz Zagreba, bilo je upoznavanje s projektom izgradnje VE „Bitovnja“, prikupljanje mišljenja stanovnika MZ Bradina, kao i predstavnika planinarskih, lovačkih i ostalih društava koji koriste prostor na kojem je planirana izgradnja vjetroparka. 

Prof.dr. Mustafa Musić, pomoćnik generalnog direktora za razvoj, upoznao je prisutne da je u toku   priprema investiciono tehničke dokumentacije te predstavio plan izgradnje  VE „Bitovinja“. Rekao je da se radi o  velikom projektu snage do 90 megavata, vrijednosti oko 200 miliona KM, koji će kompletan biti smješten na području Grada Konjica.

Prilikom realizacije projekta planirani su minimalni zahvati u prostoru za potrebe transporta i instalacije vjetroagregata, a koji se odnose na proširenje puta do projektnog područja, te izgradnje dalekovoda za potrebe priključka VE „Bitovnja“. Lokalna putna infrastruktura će biti uređena i unaprijeđena. Nakon izgradnje VE „Bitovnja“ sve će biti vraćeno u prvobitno stanje, a posebna pažnja će se posvetiti zasadima brusnica i borovnica, istaknuto je u toku radionice.

Koristi izgradnje VE „Bitovnja“ za lokalnu zajednicu su višestruke. U toku izgradnje očekuje se angažman lokalnih kompanija koje imaju kapcitet za rad na projektu,  te zapošljavanje lokalnog stanovništva  kada VE „Bitovnja“  bude izgrađena. Grad Konjic će imati benefite od koncesije nakon izgradnje.

Nakon što su dobili sve odgovore na pitanja, mještani su izrazili podršku projektu izgradnje VE “Bitovnja”.