Projekat VE „Bitovnja“ predstavljen stanovnicima Dusine i Deževice

U okviru pripreme Studije utjecaja na okoliš i društvo Vjetroelektrane “Bitovnja”, 04. i 05. 07. 2023. godine, održane su radionice s lokalnim stanovništvom u MZ Dusina (Općina Fojnica) i u hodočasničkom domu župe Deževice sa stanovnicima Deževice (MZ Kreševo)

JP  Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo kao investitor i kompanija Oikon d.o.o. Institut za primijenjenu ekologiju  iz Zagreba, organizovali su radionice s ciljem upoznavanja s projektom izgradnje VE „Bitovnja“, prikupljanja mišljenja stanovnika naselja Dusina i Deževice, kao i predstavnika planinarskih, lovačkih i ostalih društava koji koriste prostor na kojem je planirana izgradnja vjetroelektrane.

Iako je projektno područje VE „Bitovnja“ u cijelosti smješteno na području Grada Konjic, Dusina i Deževice su naselja u blizini i njihovi  mještani koriste prostor u blizini projektnog područja.

Upoznavajući prisutne s aktivnostima u vezi s pripremom investiciono tehničke dokumentacije,prof.dr. Mustafa Musić, pomoćnik generalnog direktora za razvoj,  predstavio je plan je izgradnje  VE „Bitovinja“  naglašavajući da je riječ o velikom projektu snage  do 90 MW, vrijednosti oko 200 miliona KM. 

U toku radionica istaknuto je da su u okviru realizacije projekta planirani minimalni zahvati u prostoru za potrebe transporta i instalacije vjetroagregata, koji se odnose na proširenje puta do projektnog područja, te izgradnje dalekovoda za potrebe priključka VE „Bitovnja“. Nakon izgradnje VE „Bitovnja“ sve će biti vraćeno u prvobitno stanje, a posebna pažnja će se posvetiti zasadima brusnica i borovnica.