Menadžment EP BiH u posjeti Unsko-sanskom kantonu

Generalni direktor Elektroprivrede BiH, Amer Jerlagić sa saradnicima posjetio je 14. maja Unsko-sanski kanton. Delegacija EP BiH razgovarala je tom prilikom sa premijerom Šemsudninom Dedićem i načelnikom Općine Bihać Hamdijom Lipovačom.Posebna pažnja posvećena je Nacrtu Strateškog plana i programa razvoja energetskog sektora FBiH, izgradnji hidroelektrana i poboljšanju distributivne mreže na području Kantona.

 15. maj 2008.

    Menadžment EP BiH u posjeti Unsko-sanskom kantonu 

 

     Razgovori o Nacrtu Strateškog plana i programa razvoja energetskog sektora 

 

Generalni direktor Elektroprivrede BiH, Amer Jerlagić sa saradnicima posjetio je 14. maja Unsko-sanski kanton. Delegacija EP BiH razgovarala je tom prilikom sa premijerom Šemsudninom Dedićem i načelnikom Općine Bihać Hamdijom Lipovačom.

 

Posebna pažnja posvećena je Nacrtu Strateškog plana i programa razvoja energetskog sektora FBiH, izgradnji hidroelektrana i poboljšanju distributivne mreže na području Kantona.

 

Ovom prilikom izvršena je i prezentacija svih bitnih aktivnosti vezanih za izradu  studije izvodljivosti,  za koju  je Elektroprivreda BiH obezbijedila 2 miliona KM.

 

O izgradnji hidroelektrane na Uncu iznesen je zajednički stav da je na osnovu načela  struke potrebno ispitati i upoznati javnost o ekološkoj i ekonomskoj opravdanosti izgradnje novih energetskih objekata. Stoga će prije izrade idejnih projekata biti provedena sva neophodna istraživanja i pripremljena  Studija o utjecaju na okolinu .

 

Izgradnja hidroelektrane na Uncu instalisane snage 72 MW značajno bi doprinijela stabilnosti proizvodnje električne energije u BiH, rekao je Jerlagić