Zakazana 77. (vanredna) Skupština Društva

Sedamdeset sedma (vanredna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo biće održana 17. oktobra 2023. godine, u Sarajevu, u prostorijama Poslovno - tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište 15, s početkom u 10,00 sati.

Na dnevnom redu Skupštine je donošenje Statuta o izmjeni Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, donošenje Revidovanog plana poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za period 2023. - 2025.godina u dijelu koji se odnosi na 2023. godinu, donošenje Odluke o  izmjeni Odluke o pretvorbi uplaćenih a neopravdanih avansa zavisnim društvima - rudnicima uglja i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o odobravanju sredstava za davanje pozajmica zavisnim društvima - rudnicima uglja.

Detaljnije informacije o sazivanju  Sedamdeset sedme  (vanredne ) Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo dostupne su OVDJE.