Kineskom Konzorciju treća opomena pred raskid Ugovora o izgradnji Bloka 7

Kineskom Konzorciju China Gezhouba Group Company Ltd. i China Energy Engineering Group Guangdong Electric Power Desing Institute Co. Ltd (EPC izvođač) s kojim je 27.08.2014.godine potpisan Ugovor o izgradnji Bloka 7 u TE Tuzla, do sada su uz saglasnost Vlade FBiH upućene tri opomene pred raskid Ugovora s pozivom da izvrši svoje obaveze i pristupi realizaciji Ugovora.

Konzorcij  je u septembru 2020.godine informisao JP Elektroprivreda BiH o odustanku ugovorenog podizvođača ključne opreme i tokom 2021. i 2022.godine predlagao alternativne podizvođače za ključnu opremu. 

Uzimajući u obzir novonastale okolnosti, JP Elektroprivreda BiH je uz saglasnost Vlade FBiH formirala stručni tim za pregovore s Konzorcijem s ciljem realizacije Ugovora s novim podizvođačima ključne opreme, uz obezbjeđenje najboljih uslova za JP Elektroprivreda BiH  i Federaciju BIH. 

Uvažavajući ocjenu stručnog tima da ponuđeni alternativni podizvođači ključne opreme ne posjeduju zahtjevane reference, znanje i iskustvo za realizaciju Ugovora o izgradnji Bloka 7, JP Elektroprivreda BiH je uz saglasnost Vlade FBiH donijela odluku o neprihvatanju alternativnih ponuđača opreme i o tome informisala Konzorcij, uz zahtjev da pristupi realizaciji svojih ugovornih obaveza u skladu s  važećim Ugovorom. 

U ovisnosti od daljeg postupanja  Konzorcija  JP Elektroprivreda BiH  će poduzimati naredne korake na zaštiti vlastitih i interesa Federacije BiH.