Zakon o električnoj energiji i obaveza pravnog razdvajanja ODS-a

Pravno razdvajanje djelatnosti distribucije od ostalih elektroprivrednih djelatnosti, što je obaveza po novom Zakonu o električnoj energiji važećem od 17.08.2023.godine, bila je glavna tema sastanka Vedrana Lakića, federalnog ministra energije, rudarstva i industrije s predstavnicima Regulatorne komisije za energiju u FBiH, v.d. generalnih direktora i v.d. članova uprava Elektroprivrede BiH i Elektroprivrede HZHB. Domaćin sastanka održanog u Elektroprivredi BiH bio je dr.sci. Sanel Buljubašić, v.d. generalnog direktora.

 

S obzirom na to da novi Zakon precizira  da razdvajanje djelatnosti distribucije, odnosno osnivanje društva za distribuciju električne energije kao zasebnog pravnog lica koje će obavljati djelatnost distribucije nezavisno od ostalih energetskih djelatnosti, treba da bude okončano u roku dvije godine od dana donošenja Zakona,  uz usvajanje nužnih podzakonskih akata, zadatku se pristupilo sistemski uz učešće svih faktora koji čine elektroenergetski sistem FBiH.Na sastanku su razmatrane moguće opcije pravnog razdvajanja djelatnosti distribucije, uz analizu  prednosti i nedostataka svake pojedinačno i navođenje iskustava zemalja iz okruženja koje su ovaj proces okončale ali se još uvijek suočavaju s određenim problemima.

Predstavnici Regulatorne komisije za  energiju u FBiH upoznali su učesnike s obavezama donošenja podzakonskih akata i rokovima preciziranim Zakonom.

Opredjeljenje učesnika sastanka je da bi proces pravnog razdvajanja djelatnosti distribucije trebalo da bude obavljen u Zakonom predviđenom roku zajedničkim radom i saradnjom,  i  na identičan način u obje federalne elektroprivredne kompanije. Radni sastanci o ovoj temi biće nastavljeni u narednom periodu.