Vlada FBiH: Odluka o stanju ugrožene sigurnosti snabdijevanja električnom energijom za 2024. godinu

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je, na sjednici održanoj 30.11.2023. godine, u Sarajevu, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije donijela Odluku kojom se proglašava stanje ugrožene sigurnosti snabdijevanja električnom energijom za 2024. godinu, usljed ekstremnog porasta cijena i nedovoljne ponude električne energije na tržištu, saopšteno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade Federacije BiH.

Vlada Federacije BiH će, u stanju ugrožene sigurnosti snabdijevanja, propisati način i uslove za formiranje i kontrolu cijena snabdijevanja električnom energijom.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a kako je navedeno u obrazloženju, njenim donošenjem stvara se pravni osnov da Vlada Federacije BiH postupi u skladu sa odredbama Zakona o električnoj energiji FBiH, odnosno u stanju ugrožene sigurnosti snabdijevanja, može uvesti posebne mjere kojima će propisati način i uslove za formiranje i kontrolu cijena snabdijevanja električnom energijom.

Naime, prema analizi JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, u skladu sa trenutnim tržišnim uslovima, prosječna cijena tržišnog snabdijevanja električnom energijom za 2024. godinu bi iznosila 141,53 eura/MWh, tj. prosječno povećanje bi bilo u iznosu od 87 posto. Bez primjene bilo kakvog vida ograničavanja cijena snabdijevanja električnom energijom, preko 96 posto trenutnih kupaca električne energije na koje su se primjenjivane dosadašnje odluke o ograničavanju cijena, imalo bi povećanje cijene snabdijevanja električnom energijom preko 60 posto. S obzirom na to, Odluka ima za cilj zaštiti kupce koji se električnom energijom snabdijevaju u okviru usluge tržišnog snabdijevanja od ekstremnog povećanja cijena.