Uvezivanje ugljenokopa i eletroenergetskog sistema predstavlja najznačajniji projekt

Premijer Federacije BiH Nedžad Branković i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vahid Hećo razgovarali su 12 januara sa predstavnicima JP Elektroprivrede BiH i rudnika uglja u Federaciji BiH. Sastanku su prisustvovali direktori Elektroprivrede BiH i rudnika mrkog uglja Kakanj, Breza, Zenica, Abid Lolić- Bila, Gračanica, Kreka i đurđevik, sa predsjednicima nadzornih odbora i sindikata u ovim kompanijama.Tema sastanka odnosila se na Vladin koncept restrukturiranja energetskog sektora u FBiH.

13. januar 2009.

    Uvezivanje ugljenokopa i eletroenergetskog sistema predstavlja najznačajniji projekt

Premijer Federacije BiH Nedžad Branković i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vahid Hećo razgovarali su 12 januara sa predstavnicima JP Elektroprivrede BiH i rudnika uglja u Federaciji BiH. Sastanku su prisustvovali direktori Elektroprivrede BiH i rudnika mrkog uglja Kakanj, Breza, Zenica, Abid Lolić- Bila, Gračanica, Kreka i đurđevik, sa predsjednicima nadzornih odbora i sindikata u ovim kompanijama.

Tema sastanka odnosila se na Vladin koncept restrukturiranja energetskog sektora u FBiH, odnosno stvaranja jedinstvenog rudarskog i elektroenergetskog sektora na osnovu povezivanja JP Elektroprivrede BiH i rudnika uglja čiji je krajnji jedinstveni proizvod - KWh električne energije.

Učesnici sastanka su ocijenili da realiziranje Akcionog plana, odnosno projekta uvezivanja ugljenokopa i eletroenergetskog sistema predstavlja najznačajniji projekt kojim se ostvaruje “pedesetogodišnji san rudara”.

S obzirom na to da je jedinstvena ocjena kako treba ubrzati aktivnosti u okviru ovog procesa, zaključeno je da se poslovni planovi za ovu godinu sačinjavaju po principu jedne tehnološke linije, odnosno zajedničkim radom Elektroprivrede BiH i rudnika uglja.