Program prijateljskog okruženja

Jedan od temelja poslovne politike JP Elektroprivreda BiH je taj da se prije ulaska u realizaciju izgradnje bilo kojeg elektroenergetskog objekta, sa lokalnom zajednicom definišu svi opravdani zahtjevi koji trebaju biti ugrađeni u tehno-ekonomsku studiju objekta kako bi u potpunosti učinio lokalnu zajednicu zadovoljnom. U tom smislu paralelno sa izradom investiciono-tehničke dokumentacje Elektroprivreda BiH radi na pripremi Programa prijateljskog okruženja HE Vranduk koji se temelji na ideji uspostavljanja partnerskih odnosa između lokalne zajednice i Elektroprivrede.

10. februar 2009.

    Elektroprivreda BiH priprema izgradnju novih elektroenergetskih objekata

    Program prijateljskog okruženja

 

Elektroprivreda BiH trenutno vodi intenzivne aktivnosti na pripremi izgradnje novih elektroenergetskih objekata, koji su predviđeni planom razvoja do 2011. godine, a među kojima je i HE Vranduk.  Realizacija planiranih objekata trajaće do 2018. godine.

U toku je izrada idejnog projekta HE Vranduk, a za potrebe projektovanja vrše se određena ispitivanja terena. Uz idejni projekat radi se i procjena uticaja na okoliš, koja će u svom sadržaju obraditi i definisati sve neophodne mjere koje će investitor morati primijeniti da objekat zadovolji savremene tehnološke zahtjeve i da u
potpunosti bude prihvatljiv za lokalnu zajednicu.

 

Jedan od temelja poslovne politike JP Elektroprivreda BiH je taj da se prije ulaska u realizaciju izgradnje bilo kojeg elektroenergetskog objekta, sa lokalnom zajednicom definišu svi opravdani zahtjevi koji trebaju biti ugrađeni u tehno-ekonomsku studiju objekta kako bi u potpunosti učinio lokalnu zajednicu zadovoljnom.
 

U tom smislu paralelno sa izradom investiciono-tehničke dokumentacje Elektroprivreda BiH radi na pripremi Programa prijateljskog okruženja HE Vranduk koji se temelji na ideji uspostavljanja partnerskih odnosa između lokalne zajednice i Elektroprivrede. Tu se mogu rješavati problemi eksproprijacije, nadoknade eventualnih šteta, zaštite čovjekove sredine, angažovanja lokalnog stanovništva i privrede na izgradnji i pogonu.

S jedne strane, to je zaštita interesa lokalne zajednice, a s druge realizacija planova izgradnje novih elektroenergetskih objekata JP Elektroprivreda BiH, a sve sa zajednčkom težnjom ka optimalnom korištenju prostornih potencijala i konačno energetska nezavisnost i samoodrživost razvoja zajednice.

Shodno tome sve pozitivne savremene međunarodne metode za izgradnju ovakvih ili sličnih elektroenergetskih objekata biće primijenjene i kod buduće izgradnje HE Vranduk. Elektroprivreda sa sigurnošću uvjerava mještane okolnih naselja da ne postoji niti jedan razlog za njihovu zabrinutost.


Program prijateljskog okruženja će podrazumijevati interaktivno rješavanje opravdanih zahtjeva obje strane u toku pripreme projekta, realizacije i kasnije eksploatacije HE Vranduk.